ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Στο Learning Tree πιστεύουμε στη Βιωματική Προσέγγιση της Γνώσης μέσα από το παιχνίδι και τον πειραματισμό αλλά και μέσα από τη Τέχνη και τη δημιουργία.

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάσαμε Παιδαγωγικά Προγράμματα εμπνευσμένα από σύγχρονες προσεγγίσεις όπως τη μέθοδο Project, Montessori, Reggio Emilia και τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner.

Σημαντικό για εμάς είναι επίσης η στενή συνεργασία Εκπαιδευτικών – Οικογένειας καθώς πιστεύουμε πως η οικογένεια αποτελεί τη γερή βάση για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού για μια ολοκληρωμένη και ευτυχισμένη προσωπικότητα.

Το έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μας σχεδιάζει καθημερινά δραστηριότητες που έχουν σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και συμπεριλαμβάνουν όλες τις πτυχές της Γνώσης, όπως:

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Ζωγραφική, Χειροτεχνία, Κατασκευές, Κεραμική, Γλυπτική, Μαγειρική

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Προανάγνωση, Προγραφή, Προμαθηματική αγωγή

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Ελεύθερο και Δομημένο Παιχνίδι

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Θεατρικό Παιχνίδι/ Κουκλοθέατρο

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Έκθεση στην φύση, κηπουρική, καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Φροντίδα και αλληλεπίδραση με τα ζώα