ΕΓΓΡΑΦΕΣ


Οι εγγραφές για το νέο εκπαιδευτικό έτος ξεκινούν από τα μέσα Απριλίου κάθε έτους και πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή κατόπιν ραντεβού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση Εγγραφής (συμπληρώνεται στον σταθμό)

Πιστοποιητικό Γέννησης του Παιδιού

Φωτοτυπίες Ταυτότητας Γονέων και των Κηδεμόνων που παραλαμβάνουν τα παιδιά

Φωτοτυπίες Βιβλιαρίου Υγείας

Ερωτηματολόγιο – Ιστορικό Υγείας του Παιδιού (συμπληρώνεται στον σταθμό)