ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ (2-3 ΕΤΩΝ)

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι τα πιο σημαντικά για να μπει η βάση για μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα για την ομαλή προσαρμογή από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Σε αυτό το στάδιο, επιλέγονται παιχνίδια που μαθαίνουν στα παιδιά να συνεργάζονται, να αναπτύσσουν την έννοια του χώρου και του χρόνου καθώς και την αδρή και λεπτή τους κινητικότητα. Μέσα από εξειδικευμένες δραστηριότητες:

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να ακούνε

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να μοιράζονται και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να περιμένουν (π.χ. την σειρά τους να παίξουν με ένα παιχνίδι)

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν ατομικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσονται σωματικά

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αρχίζουν να νιώθουν σιγουριά ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας.