ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5-6 ΕΤΩΝ)

⋆⋆⋆ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ⋆⋆⋆Συνδυάζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και τον Οδηγό της Νηπιαγωγού, στο τμήμα αυτό, προετοιμαζόμαστε για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού θέτοντας γερές βάσεις στα παιδιά μας.

Παράλληλα δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα ώστε να αναπτυχθούν όλες οι πτυχές του παιδιού βασιζόμενοι σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους (όπως Διαθεματική Προσέγγιση, Μέθοδο Project, Μοντεσσοριανή προσέγγιση) καθώς και στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner. Έτσι, προετοιμάζουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά για την πρώτη του σχολική ζωή και το βοηθάμε να ανακαλύψει σε πρώιμο στάδιο τις κλίσεις και τα ταλέντα του.