ΠΡΟ-ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ (3-4 ΕΤΩΝ)

Σε αυτό το στάδιο το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει περισσότερο το γνωστικό κομμάτι και την πολλαπλότητα της νοημοσύνης του. Διαμορφώνει την προσωπικότητα του και μπορεί να εκφράζει επιθυμίες και προτιμήσεις.

Με γνώμονα το παιχνίδι και την πολλαπλή νοημοσύνη του παιδιού δημιουργήσαμε δραστηριότητες που στόχο έχουν:

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να κοινωνικοποιηθούν

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να αναπτύξουν την αυτονομία τους

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να κατακτήσουν τον προφορικό και το γραπτό λόγο καθώς και τις

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να κατακτήσουν προμαθηματικές έννοιες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να έρθουν σε επαφή με τη Τέχνη

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τον κόσμο

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Να έρθουν σε επαφή με τη φύση