ΠΡΟΝΗΠΙΑΚΟ (4-5 ΕΤΩΝ)

Το πρόγραμμα μας σε αυτό το τμήμα εστιάζει στο παιδί σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέροντα.

Με βάση σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις ( Gardner – Πολλαπλή Νοημοσύνη, Montessori, Μέθοδος – Project, Reggio Emilia) τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και από οργανωμένες δραστηριότητες, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με τη γνώση, μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, πειραματίζονται, εκφράζουν συναισθήματα και επιθυμίες, έρχονται σε επαφή με τη φύση και τον κόσμο και αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το Νηπιαγωγείο.