ΒΡΕΦΙΚΟ ΠΕΥΚΗΣ (1 – 2 ΕΤΩΝ)


Στο βρεφικό τμήμα, ακολουθείται εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας, διατροφής και ύπνου για το κάθε παιδί μέχρι αυτό να ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μεταβρεφικού τμήματος του σχολείου.

Εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί, το πρόγραμμα γίνεται πιο ψυχαγωγικό και δημιουργικό με σκοπό την την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη καθώς και την καλλιέργεια της αυτονόμησης και αυτοπεποίθησης του παιδιού.

*To βρεφικό τμήμα, αφορά μόνο την Πεύκη.

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να ακούνε

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να μοιράζονται και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Μαθαίνουν να περιμένουν (π.χ. την σειρά τους να παίξουν με ένα παιχνίδι)

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο τους

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν ατομικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσονται σωματικά

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες

Παιδικός Σταθμός Learning Tree Παλλήνη | Paidikos Stathmos Pallini

Αρχίζουν να νιώθουν σιγουριά ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της ανεξαρτησίας.